Corporate Gift Set
ส่งมอบความพิเศษ
ในช่วงเวลาที่พิเศษ

Corporate Gift Set
ส่งมอบความพิเศษ ในช่วงเวลาที่พิเศษ

Welcome Set
ของขวัญรับรถใหม่

ส่งผ่านความรู้สึกยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว BENZ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

TikTok UNI Gift set 2022

Gift Set สำหรับเเจกลูกค้า และ TikTok Influencer
ด้านการศึกษาและไลฟ์สไตล์ Limited Edition 2022

Gift Set ชุดเครื่องเขียน ZEQUENZ

ชุดเครื่องเขียน ของขวัญสำหรับเเจกลูกบ้าน

Premium Box Set
ชุดเครื่องเขียน

กล่องพรีเมี่ยมของขวัญ ขอบคุณลูกค้า

กล่องของขวัญแทนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ของขวัญส่งมอบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สมุดปกแข็ง
โดดเด่นด้วยแบรนด์

สื่อสารความสำเร็จของแบรนด์
ผ่านสมุดหนังปกแข็งมีคุณภาพ

ชุดของขวัญ
สินค้าไทย สื่อสาร
Soft Power

ชุดของขวัญส่งผ่านคุณค่าภูมิปัญญาไทยแก่ชาวต่างชาติ
ด้วยชุดรวมชุดสินค้าไทยจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สมุดไดอารี่
ปกตัวล็อกแม่เหล็ก

สมุดไดอารี่ ปกหนัง PU ใช้จดแผนงานประจำปี สำหรับมอบให้ลูกค้าและใช้ภายในองค์กร

ไดอารี่ปกแข็งหุ้มหนัง

สมุดไดอารี่ประจำปี เพื่อขอบคุณลูกค้า

สมุดโน๊ตปกอ่อน
คาดยางมุม

สมุดเพื่อองค์กร เรียบเท่ห์ โดดเด่นและ
น่าใช้งาน

ร่มหรู ออกแบบลวดลายองค์กร

ร่มพกพา พับสามตอน พิมพ์ลายโลโก้